Toepassing e-Portfolio’s

Toepassing e-Portfolio’s

Hoewel schoolcijfers vooral de functie hebben om te evalueren of leerlingen aan bepaalde standaarden hebben voldaan, zijn rubrics en
e-Portfolio’s er meer op gericht om het leren extra te bevorderen, door te laten zien wat goed gaat en wat minder goed gaat.

ePortfolio in VOEr zijn verschillende manieren om het leren van leerlingen vast te leggen. Bekende methodes, naast het geven van cijfers, zijn rubrics en portfolio’s. Daar waar schoolcijfers vooral de functie hebben om te evalueren of leerlingen aan bepaalde standaarden hebben voldaan, zijn rubrics en e-Portfolio’s er meer op gericht om het leren te bevorderen, door te laten zien wat goed gaat en wat minder goed gaat. De keuze voor een rapportvorm wordt voor een groot deel bepaald door de wijze waarop de school zich wil profileren en hierover wil communiceren, zowel met de leerlingen als met de ouders.

Tegenwoordig wordt meer gebruik gemaakt van rapportage op affectieve kenmerken, houding en interactie (bijvoorbeeld interactie met medeleerlingen en docenten, zelfstandigheid, leren leren, samenwerken) dan enkel op cognitieve aspecten. Vanuit onderzoek naar feedback en beoordelingen is bekend dat met name schriftelijke feedback, die constructief van aard is, stimulerend kan werken. Belangrijk is verder dat het rapport afgestemd is op de doelen in het curriculum, de leerlijnen waarop kinderen zich ontwikkelen en de aandachtspunten waar scholen zich mee profileren. Zo is het logisch dat scholen die expliciet creativiteit of talentontwikkeling willen stimuleren, dit ook zichtbaar maken op het rapport. e-Portfolio’s bieden dus vaak een grote meerwaarde.

Kijk ook eens bij e-Portfolio .


Leervisie helpt u graag bij de vertaalslag van uw visie op onderwijs naar de juiste toepassing van
een e-Portfolio in de les. Bel voor meer informatie 06-4717 5552 of mail info@leervisie.nl .

Copyright © 2021 Leervisie

Skyhighmedia