Organiseer rijke leeractiviteiten

Voor een aantal taken binnen het lesgeven kunnen tools behulpzaam zijn.
Zorg echter dat je niet te snel de klep van van de laptop openklapt.
Zorg voor betekenisvol gebruik van ICT

Rijke leeractiviteiten? Hoe dan?

Children_at_school_(8720604364)

Organiseer rijke leeractiviteiten, die zorgen dat leerlingen actief met de lesstof aan de slag gaan, zodat het werkgeheugen actief is en er veel wordt geleerd.

Hoe kijk je tegen onderwijs aan? De leerling staat centraal, maar hoe uit zich dat?

Je wilt leerlingen vaardigheden bijbrengen, die passen bij onze moderne samenleving. Iedere leerling heeft uiteindelijk ongeacht plaats en tijd toegang nodig tot onderwijs.

Maak hierbij gebruik van de passie en talenten van de leerling.

Leervisie helpt u de vertaalslag te maken van uw bewustwording naar een implementatieplan.

Wilt u verder? Bel of mail voor een oriënterend gesprek.

Copyright © 2021 Leervisie

Skyhighmedia