Toepassingen

Waar maken we gebruik van als we effectief willen lesgeven met ICT? En wat kunnen we ermee, wat aansluit bij onze visie op het onderwijs?

Toelichting

Wij leven in een tijd waarin technologie de wereld om ons heen razendsnel heeft veranderd, nog steeds verandert en zal blijven veranderen.
Er vindt een transformatie plaats van een industriële- naar informatiesamenleving.
Dit heeft een enorme impact op de manier waarop we samenleven, leren en werken.

Kinderen groeien op in een digitaal tijdperk waarbij ze voornamelijk met behulp van internet informatie tot zich nemen.
Ze ontdekken geheel onbevangen de mogelijkheden van nieuwe technologie. Dit vraagt om digitale vaardigheden.
Door het ontwikkelen van digitale vaardigheden worden kinderen gestimuleerd op een nieuwe manier creatief uiting te geven aan gedachtes, ideeën en oplossingen.

Copyright © 2021 Leervisie

Skyhighmedia