Digitaal formatief toetsen in de les

-Hoe kun je digitaal formatief toetsen en inzichtelijk krijgen, waar nog aan gewerkt dient te worden?

 

Inhoud

In de Google Formulieren training wordt er een selectie gehaald uit de onderstaande lessen:

  •  Introductie van Google Formulieren
  •  Maken van een formulier
  •  Verschillende vraagvormen toevoegen.
  •  Maak een link en verkort deze.
  •  Communiceer de link naar je leerlingen
  •  Werken met formulieren vanuit “Google Classroom”
  •  Verzamelen van antwoorden op een spreadsheet
  •  Terugkoppelen antwoorden met de klas

Deze onderwerpen kunnen samen een aparte training vormen, maar kunnen (op verzoek) ook gecombineerd worden met een Google Classroom training.

Toelichting

Het digitaal formatief toetsen van leerlingen levert veel voordelen op. Tijdsbesparing voor de leerkracht bij het nakijken, directe feedback aan de leerling en toetsen op eigen niveau. Hoe implementeer je het digitaal toetsen succesvol op school? Een training om met het team te onderzoeken hoe er meer en beter digitaal getoetst kan worden.

Copyright © 2021 Leervisie

Skyhighmedia