Kickofftraining op weg naar “Digitaal lesgeven”

Welke onderdelen stuurt “Google Classroom” aan?

Toelichting

De vertaalslag maken van kerndoel naar ICT gebruik. Daarin wordt uitgelegd wat digitaal lesgeven is.

Theorie deel

  • Wat is digitaal lesgeven?
  • Opdrachten eenvoudig aanbieden aan leerlingen.
    • Wat heb je daarvoor nodig?
  •  Gebruik van Apps om opdrachten te kunnen maken.

Praktijk deel

  • Basisoefening opdracht verspreiden (in de rol van leerkracht)
  • Basisoefening maken en inleveren (in de rol van leerling)
  • Feedback geven + beoordeling geven aan leerling (in de rol van leerkracht)

Vervolg hierop

Doorgroeitraining Classroom: Invulling geven aan Classroom, die aansluit bij de Schoolvisie. Daarvoor wordt een experttraining Google Classroom aangeboden, waarmee dit mogelijk wordt.

Copyright © 2021 Leervisie

Skyhighmedia