Leervisie

Seminar: Integreer techniek en ICT in je les

Seminar : “Integreer techniek en ICT in je les”, voor VO en PO scholen, op 22 juni 2017 in Veldhoven (Sondervick College).
Interactieve werkvormen en techniek worden in deze workshop spelenderwijs toegediend, als aanvulling op uw reguliere lesstof binnen de methode. Hierdoor worden vaardigheden aangeleerd, die een leerkracht kan gebruiken om op een andere manier invulling te geven aan gestelde eisen van “kerndoelen” en leerlijnen, dichter bij de belevingswereld van uw leerling. Die vindt het maken van opdrachten opeens wél leuk en oefent graag met aansprekende voorbeelden. In deze workshop laten wij zien hoe dat werkt vanuit Google Classroom adhv een tweetal voorbeelden.

AGENDA

  • Hoe kun je, binnen een leerlijn, je “Kerndoelen” bereiken,  mbv digitale werkvormen. (door Jaap Minnema  – Leervisie)
  • Wat is de Google filosofie over digitalisering van de les? (door Grainne Phelan – Programmamanager Google)
  • “Programmeren voor kinderen”. Welke functie heeft het in een les? Voorbeeld wordt uitgewerkt. (door Jeff Schilders – Leervisie)
  • “Gebruik van VR en AR”. En wat kan een leerling ermee in de les? Voorbeeld wordt uitgewerkt. (door Jaap en Jeff samen)

Je kunt je nú nog inschrijven voor Veldhoven: https://goo.gl/0d9zcC

Copyright © 2021 Leervisie

Skyhighmedia