Leervisie

Inspiratiesessie op 29/11/17 bij “Robotsindeklas.nl” in Delft

Robots kunnen steeds meer in onze dagelijkse activiteiten worden ingezet. Dat betekent dat routinewerk veelvuldig door robots zullen worden overgenomen. De interactie tussen mens en robot zorgt voor vele nieuwe banen en slimme innovaties.
Maar waarom zou je een robot in de klas willen inzetten om nieuwe vaardigheden te oefenen?

Als jij straks een project begint, moet je weten hoe fases van een project zijn opgebouwd. Maar ook vaardigheden als kritisch- en gestructureerd  denken,  samenwerken en creatief denken worden met “RobotsinDeKlas” veelvuldig geoefend. In de middenbouw en bovenbouw kunnen leerlingen met de robot deze taken helemaal zelf in-programmeren. Je kunt de robot vervolgens ook gebruiken in de lagere groepen. Wat de bovenbouw gemaakt heeft, wordt dan door kleuters als lesstof gebruikt. Daarmee leren kleine kinderen op een speelse manier ook al te communiceren met deze technologie. Ze ontwikkelen een begrip van wat robots zijn en wat ze kunnen. Ter voorbereiding dus op deelneming aan een samenleving, die steeds complexer wordt en die acteert op basis van het beschikbaar hebben van informatie.

In onze inspiratiesessies van 29 november in Delft gaan we tegen een kleine vergoeding (€ 45 p/p) met de Nao robot leuke dingen programmeren. De robot reageert op beantwoording van vragen door leerlingen. Presentaties laten we door de robot zelf voorlezen. We kunnen ook spelletjes doen in de klas of sommetjes maken. Vervolgens laten we u als deelnemer dit in een workshop zelf doen, om u te inspireren en om u te laten zien hoe gemakkelijk dit allemaal tot een mooi resultaat leidt.

Bent u ook zo benieuwd wat al deze ontwikkelingen voor uw school kunnen betekenen? Kom dan óók naar deze boeiende inspiratiesessie, die “Leervisie” samen met “robotsindeklas.nl” op 29 november vanaf 14:00 uur voor u organiseert. Schrijf u nu in. U bent van harte welkom.
Lees meer …

Copyright © 2021 Leervisie

Skyhighmedia