Leervisie

Hoezo geen ICT beleid? … Gewoon doén!

Veel scholen zijn momenteel bezig met het zoeken naar wegen om meer te doen met “leerling gestuurd lesgeven”. Daarbij ziet men vaak ook de grote mogelijkheden die “G Suite for Education” met “Google Classroom” daarin als middel kan bieden. Men gebruikt binnen de school vanuit de stichting echter momenteel vaak de Microsoft omgeving.

Dan durft men als school uiteindelijk tóch de stap naar Google niet te maken. Als belangrijkste reden wordt dan vaak gegeven: ”Deze omgeving wordt niet door onze ICT-ers ondersteund. Wij zijn binnen de stichting gestandaardiseerd op Microsoft en kunnen een extra belasting er momenteel niet bij hebben (ICT beleid)”.

Men vergeet hierbij echter, dat het kiezen voor een educatieve omgeving in de cloud geen ICT keuze meer is, maar een cloudbased onderwijsfacilitator. Voor het eerst is het niet meer nodig om je te laten leiden door wat er door je ICT afdeling wordt aangeboden, maar kan men als team een onderwijsvisie voor de komende jaren uitspreken en de inrichting van “Google for Education” daarop volledig afstemmen. Het enige wat je van de infrastructuur nog nodig hebt is een stabiele internet verbinding (wifi met devices). De rest kan je zelf doen, als onderwijzend personeel.

Ook het (softwarematige) beheer is een organisatorische keuze. De 21e eeuwse vaardigheden van het huidige onderwijzend personeel biedt de mogelijkheid om op dezelfde manier een App als Padlet en Kahoot te kiezen als een educatief platform zoals “G Suite met Google Classroom”. Uiteraard is het wel verstandig om eerst een kundige partner in te schakelen om je educatieve keuzes in deze omgeving te helpen optuigen. Deze kunnen je dan ook helpen om jullie “21e eeuwse deskundigheid” bij te spijkeren. Als dat eenmaal op orde is, kun je echter zelf de rijdende trein in beweging houden.    … Gewoon doén, dus.

Copyright © 2021 Leervisie

Skyhighmedia