Leervisie

Digitaliseer via het SAMR-model

Het SAMR-model: zo integreert u onderwijstechnologie

Onderwijstechnologie kan, mits juist toegepast, van grote meerwaarde zijn. Toch vinden veel leerkrachten het (nog) lastig om technologie op transformatieve wijze in de les te integreren. Voor hen kan het SAMR-model uitkomst bieden. Het SAMR-model is een hulpmiddel dat helpt bij het beschrijven van de didactische inzet van onderwijstechnologie.

Het model bestaat uit vier niveaus:

  1. Substitution: de technologie wordt ingezet als vervangend hulpmiddel. Voorbeeld: in plaats van een atlas Google Earth gebruiken om een plaats op te zoeken. Vraag: Wat win ik door (een deel van) de opdracht te vervangen voor een ict-toepassing?
  1. Augmentation: de technologie wordt ingezet als vervangend hulpmiddel en levert een functionele verbetering op. Voorbeeld: met behulp van de geïntegreerde linialen in Google Earth de afstand tussen twee plaatsen meten. Vraag: Zorgt de ict-toepassing voor een verbetering van de opdracht?
  1. Modification: de technologie leidt tot een verbetering van de opdracht. Voorbeeld: vanuit de school een locatie onderzoeken met behulp van de driedimensionale lagen in Google Earth. Vraag: Is de opdracht grotendeels veranderd door het gebruik van ict?
  1. Redefinition: de technologie wordt op transformatieve wijze ingezet bij een opdracht, die zonder de app of digitale toepassing niet mogelijk was geweest. Voorbeeld: het in Google Earth maken van een rondleiding mét voice-over en deze vervolgens online delen. Vraag: Zou de opdracht niet mogelijk zijn geweest zonder het gebruik van ict?

Vervanging of verbetering

“Substitution en augmentation” gaan over het versterken van een bestaande didactische aanpak. De didactiek zelf blijft hierbij onveranderd. Daar is niks mis mee, al is het wel de vraag of en in hoeverre de inzet van ict op deze niveaus daadwerkelijk bijdraagt aan betere leerresultaten. Het levert in ieder geval niet de transformatie op waar veel voorstanders op hopen.

Transformatie

“Modification en redefinition” gaan daarentegen veel meer over een transformatieve inzet van ict. De didactiek transformeert, ‘waarbij de kenmerken van ict leiden tot herontwerp van leeractiviteiten of zelfs leeractiviteiten die zonder deze ict niet mogelijk waren’. Als onze leerlingen daardoor kunnen overschakelen van techniek-consument naar een producent van techniek, dan leidt dat tot ongekende mogelijkheden.

Er zijn verschillende manieren waarop u dat zou kunnen realiseren. We noemen er vijf:

  • Gebruik ict om leerlingen op nieuwe manieren te laten samenwerken
  • Maak verbinding met een groter, globaal netwerk
  • Zet de leerling en zijn interesses centraal
  • Maak van het leerproces een virtuele ervaring
  • Maak gebruik van augmented reality

Wilt u concrete tips en suggesties om bovenstaande ideeën verder toe te passen in uw eigen lessen … ?
Denk dan aan onze “inspiratie- en groei-workshops”.
Bel m: 06-4717 5552 voor een oriënterende afspraak, waarin de mogelijkheden in detail met u worden doorgenomen.

Copyright © 2021 Leervisie

Skyhighmedia