Traject: van bewustwording naar implementatie

Aan de hand van het “vier in balans” model wordt in vier sessies gewerkt naar een direct te implementeren plan. De onderdelen hiervan zijn bouwstenen, die de school gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs- en het ICT-proces.

Toelichting

Omdat elk schoolbestuur en elke situatie anders is, kunnen de bouwstenen anders worden ingevuld. Belangrijk hierbij zijn de door u geuite wensen voor onderwijs in de 21e eeuw. Deze visie wordt gedurende het traject vertaald naar een bijpassende implementatie. Hieronder vindt u de traject opbouw:

⇒ Sessie 1: Visie

Visie op ICT gebruik in de klas is de opvatting over goed onderwijs en lesgeven en de plaats die ICT daarbij inneemt. In kaart wordt gebracht wat nog ontbreekt of dient te worden verbeterd. 

⇒ Sessie 2: Deskundigheid

Deskundigheid gaat om de benodigde competenties van alle medewerkers om ICT goed in te zetten, zowel in de leerprocessen als bij de ondersteuning. Voordat deze sessie plaats vindt, worden medewerkers digitaal bevraagd over ICT-vaardigheden. Dit vormt mede de input voor sessie 2. In kaart wordt gebracht wat nog ontbreekt of dient te worden verbeterd.

⇒ Sessie 3:  Inhoud en toepassingen

Inhoud en toepassingen zijn de informatie, educatieve content en de software die gebruikt worden in uw onderwijsinstelling. In kaart wordt gebracht wat nog ontbreekt of dient te worden verbeterd. 

⇒ Sessie 4: Infrastructuur

Om ICT effectief in te zetten, is het noodzakelijk dat de infrastructuur aansluit bij de ICT-visie van de school en haar rol in de dagelijkse lessenopbouw. In kaart wordt gebracht wat nog ontbreekt of dient te worden verbeterd. 


Traject Opbrengst

Het traject gaat van bewustwording, geleidelijk aan naar een direct te implementeren plan, voor innovatief ICT gebruik tijdens uw lessen. U kunt met de resultaten dus concreet, direct aan de slag.

Mogelijke vervolg trajecten

  • “Deskundigheid”: Training van digitale vaardigheden en op didactisch gebruik van ICT
  • “Inhoud en toepassingen”:  Inspiratie sessies, implementeren van tools en apps
  • “Infrastructuur”: Aanleg, beheer en implementatie van ICT componenten en devices
  • “Projectmanagement”: Begeleiding van het vervolg traject, tot realisatie van de gestelde visie

Wilt u verder? Bel of mail voor een oriënterend gesprek.

Copyright © 2021 Leervisie

Skyhighmedia