Traject: Leergebied overschrijdende eindtermen

Aan de hand van het SAMR model wordt uitgelegd, hoe het bestaande leerproces slimmer gebruik kan maken van de mogelijkheden van ICT. Door een verdieping te geven aan de bestaande leerlijnen worden digitale vaardigheden schoolbreed ingezet.

Toelichting

Hoe kun je leerlingen de volgende Leergebiedoverschrijdende eindtermen aanleren:

  • Hebben positieve houding tegenover ICT en bereid ICT te gebruiken hen te ondersteunen bij het leren.
  • Gebruiken ICT op een veilige verantwoorde en doelmatige manier.
  • Kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
  • Kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
  • Kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
  • Kunnen mbv ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
  • Kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

Doelgoep

Teamleden van een school.

Inhoud

  • Kennismaken met het SAMR model.
  • Inzet op digitale vaardigheden.
  • Inventarisatie van leerlijnen en zoeken naar verdieping.

Aktie

Wilt u verder? Bel of mail voor een oriënterend gesprek.

Copyright © 2021 Leervisie

Skyhighmedia