Leervisie

10 nieuwe Classroom functies

In deze vakantieperiode heeft Google niet stilgezeten. Er zijn tien verbeteringen van Google Classroom, die of al zijn doorgevoerd, of binnenkort gedaan worden:

1) Overzicht van het werk van één leerling

Om leraren een beter beeld te geven van de voortgang van individuele leerlingen, heeft Google een overzichtspagina gemaakt, voor elke leerling in Classroom, die al hun werk in de lesgroep laat zien. Met dit nieuwe overzichtsscherm kunnen leraren en leerlingen de status van elke opdracht bekijken en filters gebruiken om toegewezen werk op statusniveau te filteren. (status: ingeleverd, teruggegeven met cijfer, ontbreekt). Leraren en leerlingnen kunnen dit overzicht gebruiken om gepersonaliseerde keuzes in het leertraject te kunnen maken.

2) Lesgroepen hergroeperen

Leraren kunnen nu hun lesgroepen groeperen, om ze te organiseren , gebaseerd op dagschema, prioriteit in taken of hoe het hun ook helpt om om georganiseerd te blijven gedurende het schooljaar. Ook voor leerlingen. Voor leraren en leerlingen is structuur in leren belangrijk. En de mogelijkheid om lesgroepkaarten te kunnen hergroeperen, zorgt voor orde en netheid op een simplele en gepersonaliseerde manier. Daarbij geldt dat de lesgroep die het eerste af moet zijn, het dichtsbij wordt gezet.

3) Decimale beoordeling

Zoals leerkrachten weten, is lesgeven vaak ingewikkelder dan een simpele puntwaardering. Om zo naukeurig mogelijke feedback te kunnen geven, kunnen docenten in Classroom nu decimale punten voor een opdracht geven (met cijfers achter de komma).

4) eigendomsoverdracht van een lesgroep

Dingen kunnen gedurende de zomer sterk veranderen , inclusief wie lesgeeft in welke klas. Nu kunnen beheerders en leerkrachten eigenaarschap overdragen van een lesgroep naar andere docenten. zonder de noodzaak om opnieuw de lesgroep te maken.De nieuwe lesgroepeigenaar kan snel ingewerkt zijn, met een compleet overzicht van leerlingwerk uit het verleden met bronnen in Drive.

5) voeg mobiele profielfoto toe

Binnenkort kunnen docenten en leerlingen hun profielgegevens inclusief profielfoto zelf veranderen vanaf hun mobiele telefoon. Houdt de selfies maar vast gereed.

6) Gebruik klassen met Goofgle Directory Sync

Google School Directory Sync ondersteunt nu het synchroniseren van Google Classroom lesgroepen van uuw leerling of LAS met IMS Oneroster CSV bestanden. Beheerders kunnen nu leerkrachten

7) Nieuwe Classroom integraties

Je kunt nu ook koppelen met Quizizz, Edcite, Kami en binnenkort ook Code.org.

8) Toon de Lesgroepcode

Leerkrachten kunnen nu hun lesgroepcode fullscreen op het digibord tonen, voor (nog) snellere toegang voor leerlingen tot de lesgroep.

9) Binnenkort: Importeer Google formulieren Quiz resultaten

Als je een quiz in Google Formulieren gebruikt, biedt Classroom binnenkort de mogelijkheid om realtime (direct) inzicht te krijgen of de leerling het onderwerp begrepen heeft. Dan kunnen leerkrachten nl. de scrores van een “Google Formulier” rechtstreeks in “Classroom”  inlezen.

10) Voeg feedback toe aan een “vraag voor vraag quiz” uit “Google Formulieren”.

Leerkrachten kunnen nu ook feedback aan een nagekeken quiz uit Google Formulieren toevoegen aan Google Classroom.

Copyright © 2021 Leervisie

Skyhighmedia